Резервне копіювання на мережевий диск або NAS (мережеве сховище)

Резервне копіювання на мережевий диск або NAS — надійний спосіб убезпечити себе від втрати важливих даних у разі проблем з жорстким диском. Effector Saver дозволяє здійснювати автоматичне резервне копіювання на мережевий диск будь-яких типів даних.
Припустимо, вам необхідно здійснювати резервне копіювання даних щодня і зберігати архіви на загальному мережному ресурсі у вашій локальній мережі. До того ж для доступу до даного ресурсу необхідно пройти авторизацію.
Для налаштування резервного копіювання скористайтеся нижченаведеною інструкцією.

Відкрийте Effector Saver. На панелі керування створіть нову задачу “Задачі”“Додати задачу”.

Виберіть тип задачі “Резервне копіювання файлів і баз даних” і натисніть “Створити”.

На вкладці “Основні параметри” задайте найменування задачі, і встановіть прапор “Включити в архів файли”.

На вкладці “Файли” вам необхідно вказати вихідну папку з файлами для резервного копіювання.

На вкладці “Сховище архівів” натисніть “Створити нове сховище”. Виберіть варіант “Локальна/мережева папка”.

Вкажіть шлях, де будуть зберігатися ваші резервні копії. Оскільки, за умовами задачі, потрібна авторизація, відзначте прапор “Для підключення до ресурсу використовувати наступні облікові дані” і заповніть поля “Користувач:” і “Пароль:”.

Зверніть увагу: користувач повинен володіти правами достатніми для копіювання файлів.

Потім натисніть кнопку “ОК” — зберегти і закрити.

Після цього відзначте прапор “Автоматично видаляти застарілі резервні копії”, і заповніть параметр “Зберігати кількість копій”. Для продовження натисніть кнопку “ОК”.

На вкладці “Файл архіву” ви можете задати правило формування імені (якщо це необхідно) і налаштувати формат для створюваного архіву.

На наступній вкладці “Виконати команди” ви можете налаштувати запуск будь-яких команд (якщо це необхідно) до і після виконання задачі резервного копіювання.

На вкладці “Розклад автозапуску” встановіть прапор “Запускати за розкладом” й призначте розклад задачі резервного копіювання на мережевий диск.
Натисніть “Зберегти”.

На цьому етапі створення задачі завершено, і ви можете побачити її в головному вікні програми.
Резервне копіювання на мережевий диск буде здійснюватися автоматично відповідно до заданого розкладу. Також ви можете запустити виконання задачі вручну, для цього клацніть на задачі правою кнопкою миші й виберіть “Виконати зараз”.

Статьи и документация