Вкладка “Налаштування архівів FTP” для задачі
Додаткове копіювання

Дана вкладка доступна, якщо на вкладці “Основні” параметр “Копіювати:” вибрано “на сервер FTP”.

“Налаштування архівів FTP”
На даній вкладці вказуються параметри підключення до сервера FTP.

dodatkove-kopіjuvannja-vkladka-nalashtuvannja-arhіvіv-ftp

“Сервер:”
IP або ім’я сервера FTP.

“Порт:”
Порт сервера FTP. За замовчуванням 21.

“Пасивний режим”
Використовувати для підключення до сервера пасивний режим.

“Користувач:”
Ім’я користувача для підключення до сервера FTP.

“Пароль:”
Пароль користувача для підключення до сервера FTP.

“Каталог:”
Каталог на сервері FTP, який необхідно виробляти копіювання архівів.

“Перевірити підключення”
Тестування налаштованих параметрів підключення до сервера FTP.

При тестуванні здійснюється:

  • з’єднання
  • перехід у вказаний каталог
  • копіювання тестового файлу
  • видалення тестового файлу

“Кількість одночасно збережуваних архівів (0 – не обмежено):”
Даний параметр дозволяє задати максимальну кількість одночасно наявних архівних копій по налаштуванню. Кожен раз, як тільки загальна кількість створених архівів перевищить вказане значення, найбільш старий архів буде видалений з усіх зазначених каталогів налаштування. Що б відімкнути даний функціонал встановіть параметр рівним 0.

Наступні два параметри відповідають за правило формування імені архіву.

Поле “Префікс імені архіву:” — перша, статична частина імені файлу архіву, за замовчуванням це назва бази 1С. У цьому полі можна використовувати символи неприпустимі для файлу ОС Windows (\ / : * ? » <> |).

Поле “Закінчення імені архіву:” — друга частина створюваного файлу архіву формується динамічно для того, що б створити унікальне ім’я файлу на підставі дати та часу моменту створення файлу архіву.

Варіанти формування “Закінчення імені архіву:” можна вибрати зі списку або задати вручну використовуючи наступні формати:

dd — число місяця як дві цифри;
ddd — число місяця (Чт);
dddd — число місяця (Четвер);

mm — номер місяця;
mmm — найменування місяця (Січень);
mmmm — найменування місяця (Січень);

yy — дві останні цифри року;
yyyy — рік чотирма цифрами;

hh — години дві цифри;

nn — хвилини дві цифри;

ss — секунди як дві цифри;

zzz — мілісекунди як дві цифри.

Дані символи можна вказати в будь-якій послідовності, а між елементами використовувати символи-роздільники.
У цьому полі можна використовувати символи неприпустимі для файлу ОС Windows (\ / : * ? » <> |).

Можливі варіанти формування і відповідні їм приклади імен файлів:

1. yyyy-mm-dd
рік, місяць, день. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2016-06-21.dt

2. yyyy-mm-dd hh-nn-ss
рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2016-06-21 01-00-00.dt

3. yyyy_mm_dd
рік, місяць, день. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2016_06_21.dt

4. yyyy_mm_dd hh_nn_ss
рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2016_06_21 01_00_00.dt

Статьи и документация