Редагування команд

“Найменування:”
Довільне найменування команди яке показується у списку.

“Тип команди:”
Можливі варіанти:

  • Команда системи
  • T-SQL скрипт (для виконання скрипта буде застосовуватися підключення до SQL сервера зазначене на вкладці “Основні”)

“Текст команди”
Команда/список команд/текст скрипта. Кожна команда системи повинна починатися з нового рядка.

dovіlnі-komandi-redaguvannja-komand

Статьи и документация