Вкладка “Розклад” для задачі
Архівування довільних даних

“Призначити завдання:”
Періодичність виконання завдання.

arhіvuvannja-dovіlnih-danih-rozklad

Можливі варіанти:

Щодня — завдання буде виконуватися щодня в зазначений час.
Щотижня — завдання буде виконуватися щотижня у зазначені дні тижня, в зазначений час.
Щомісяця — завдання буде виконуватися в зазначений день місяця, у вказані місяці, в зазначений час.
Щодня після завантаження системи — завдання буде виконуватися після завантаження програми агента (після старту операційної системи) через зазначений час у полі “Час затримки”.
Раз за день — установіть цей прапорець, якщо потрібно виконувати завдання тільки після першого завантаження ОС протягом доби.
Повторювати завдання — даний параметр дозволяє вказати повторення виконання завдань протягом доби. Повторення не виходить за межі доби в яке стартувала завдання.
Кожні … хвилини/години — періодичність повторення виконання завдання, починаючи з “Час початку”.
Виконувати — час, до якого буде виконуватися повторення завдання. Даний параметр повинен бути більше параметра «Час початку» (виняток “Щодня після завантаження системи” де час початку роботи заздалегідь невідомо) інакше повторення не відпрацює.

“Час початку:”
Час початку виконання завдання бекапа.

Статьи и документация