Вкладка “Файл архіву” для задачі
Резервне копіювання файлів і баз даних

Правило формування імені архіву

Наступні два параметри відповідають за правило формування імені архіву.

“Ім’я файла архіву:” — перша, статична частина імені файлу архіву. У цьому полі не можна використовувати символи неприпустимі для файлу ОС Windows (\ / :*? » < > /). Залиште поле “Ім’я файлу архіву:” незаповненим, щоб воно формувалося з найменування задачі й закінчення імені архіву.

“Закінчення імені архіву:” — друга частина створюваного файлу архіву формується динамічно для того, що б створити унікальне ім’я файлу на підставі дати й часу моменту створення файлу архіву.

Варіанти формування “Закінчення імені архіву:” можна вибрати з випадаючого списку або задати вручну використовуючи наступні формати:

dd — число місяця як дві цифри;
ddd — число місяця (Четв);
dddd — число місяця (Четвер);
mm — номер місяця;
mmm — найменування Місяця (Січ);
mmmm — найменування Місяця (Січень);
yy — дві останні цифри року;
yyyy — рік чотирма цифрами;
hh — години як дві цифри;
nn — хвилини як дві цифри;
ss — секунди як дві цифри;
zzz — мілісекунди як дві цифри.

Дані символи можна вказати в будь-якій послідовності, а між елементами використовувати символи-роздільники. У цьому полі не можна використовувати символи неприпустимі для файлу ОС Windows (\ / :*? » < > /).

Можливі варіанти формування і відповідні їм приклади імен файлів:

1. yyyy-mm-dd
рік, місяць, день. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2018-09-18.dt
2. yyyy-mm-dd hh-nn-ss
рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2018-09-18 01-00-00.dt
3. yyyy_mm_dd
рік, місяць, день. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2018_09_18.dt
4. yyyy_mm_dd hh_nn_ss
рік, місяць, день, година, хвилина, секунда. Наприклад,
Бухгалтерія підприємства (демо)_2018_09_18 01_00_00.dt

Архівування

"Формат архіву:" — формат упакування вихідного файлу архіву. Формати архівів ZIP і 7z у разі шифрування використовують тільки метод AES 256. Для вилучення можна використовувати програму 7-Zip.

Можливі варіанти:

  • zip
  • 7z

"Ступінь компресії:" — ступінь компресії ZIP вихідного файлу архіву.

Можливі варіанти:

  • "Без стиснення" — максимальна швидкість створення архіву. Файли поміщаються в архів без стиснення.
  • "Швидке стиснення" — файли поміщаються в архів з мінімальним ступенем стиснення.
  • "Нормальне стиснення" — значення за замовчуванням з нормальним ступенем стиснення.
  • "Максимальне стиснення" — файли поміщаються в архів з максимальним ступенем стиснення, але потрібно більше часу на виконання.

"Шифрувати архіви" — прапор дозволяє задати параметри шифрування архіву.

"Пароль:" — пароль на створюваний архів.

"Підтвердження:" — підтвердження пароля на створюваний архів.

«Розділити архів на частини» — прапор дозволяє задати параметри поділу архіву.

«Розмір частини:» — вказати розмір частини архіву та його одиницю виміру.

Статьи и документация