Вкладка “Команди” для задачі
Архівування засобами 1С:Підприємство 8

“Виконати команду перед виконанням задачі”

В даному полі можна вказати список команд системи, які необхідно виконати перед виконанням основної задачі. Кожна команда повинна починатися з нового рядка.

arhіvuvannja-zasobami-1s-8-komandi

Приклад команди підключення мережевого ресурсу
net use \\seo\Inbox /user:admin 12345
де:
net use — це команда управління мережевими ресурсами;
\\seo\Inbox — шлях до мережного ресурсу;
user: — задає ім’я користувача для підключення до спільного ресурсу;
admin — ім’я користувача для підключення до папки;
12345 — пароль цього користувача.

Перевірка виконання команди перед використанням:
komanda-podkljuchenija-setevogo-resursa

“Виконати команду після виконання задачі”

В даному полі можна вказати список команд системи, які необхідно виконати після виконання основної задачі. Кожна команда повинна починатися з нового рядка.

Приклад команди відімкнення мережевого ресурсу
net use \\seo /delete
де:
net use — це команда управління мережевими ресурсами;
\\seo\Inbox — шлях до мережного ресурсу;
delete — скасовує зазначене мережеве підключення.

Перевірка виконання команди перед використанням:
komanda-otkljuchenie-setevogo-resursa

Статьи и документация